Hər gün 9:00-dan 16:00-dək
Bazar günü işləmirik

Bizim məsləhətlərlə

Sağlam olun

Məsləhətli

Qadınlarda cinsi istəksizlik: libido hara itdi və onu necə qaytarmalı?

Frigidlik – libido hara itdi və onu necə qaytarmalı?

Qadınlarda cinsi istəksizlik (zəiflik, soyuqluq) və ya frigidlik– seksual pozğunluqların müxtəlif növlərini özündə birləşdirən termindir. "Bu, necə olur?" sualını verərkən, qadınlar çox vaxt cinsi fəaliyyətləri ilə bağlı bir neçə problemə toxunur: cinsi əlaqə zamanı orqazmın olmamasından tutmuş, cinsi həyata qarşı tam etinasızlığa qədər.

Qadınların bəziləri natamam cinsi həyatdan heç bir diskomfort aşamır və orqazmın olmamağına tam sakit yanaşır. Lakin belələri azlıq təşkil edir. Əksər pasientlər üçün isə, "cinsi zəiflik" diaqnozu onların cinsi yararsızlığına hökm kimi səslənir.

Hər bir qadın kömək üçün mütəxəssislərə müraciət edə bilmir və sakitcə əziyyət çəkərək, öz komplekslərini inkişaf etdirməyə davam edir. Bununla belə, müxtəlif müalicə metodlarından kompleks istifadə etməklə cinsi soyuqluğu aradan qaldırmaq və cinsi münasibətlərə müsbət yanaşma formalaşdırmaq olar.

Həmçinin qeyd etmək lazımdır ki, problemin müalicəsi həmişə fərdi xarakter daşıyır, çünki frigidliyə şərait yaradan amillər hətta bir qadında belə fərqli ola bilər.

Cinsi istəksizliyin ağırlıq dərəcələri

Mütəxəssislər seksual pozğunluqların üç ağırlıq dərəcəsini ayırd edirlər:

 • cinsi əlaqə aktı yalnız mənəvi həzz verir, lakin, qadın orqazm hiss etmir (anorqazmiya);
 • cinsi əlaqə heç bir həzz vermir, bir qayda olaraq, qadın kişinin xətrinə əlaqəyə razılaşır;
 • seksual kontakt fiziki olaraq xoşagəlməzdir və qadında ağrı və ikrah hissi oyadır.

Cinsi zəifliyin səbəbləri

Cinsi soyuqluq qadının istənilən yaşında və cinsi həyatın istənilən mərhələsində (cinsi yetişkənlikdən sonra) rast gəlinir. O, daimi və ya müvəqqəti ola bilər. Çox vaxt belə pozğunluqlar güclü emosional gərginlik, xroniki stress, partnyorla münasibətlərin pozulması, ginekoloji əməliyyat və ağır doğuşlardan sonra yaranır.

Cinsi istəyin azalmasına bir sıra fizioloji və psixogen səbəblər gətirib çıxarır. Xəstəliyin həqiqi və yalançı formaları ayırd olunur. Birinci çox nadir hallarda rast gəlinir – təqribən ümumi xəstələrin 7%-ni təşkil edir. Bütün digər hallarda söhbət yalançı frigidlikdən gedir, hansı ki, müxtəlif faktorların təsirindən yaranır.

Fizioloji səbəblərə aşağıdakılar aiddir:

 • orqanizmdə seksual funksiyaların anadangəlmə pozulması, bu zaman cinsi həvəs ümumiyyətlə olmur;
 • endokrin pozğunluqlar, sidik-cinsiyyət sisteminin xəstəlikləri;
 • ürək-damar və sinir sistemi xəstəlikləri;
 • cinsi yolla keçən infeksiyalar;
 • androgenlərin çatışmazlığı;
 • cinsiyyət üzvlərinin inkişafdan qalması;
 • bəzi dərman preparatlarının uzun müddət istifadəsi;
 • nevrasteniyalar, uzun sürən depressiv hallar;
 • uzun müddət cinsi əlaqənin olmaması nəticəsində bəzi şərti reflekslərin pozulması (yaşlı qadınlar üçün xarakterdir).

Adətən doğuşdan sonra frigidlik müşahidə olunur. Bunun səbəbi doğuş vaxtı yaşanan fiziki və mənəvi gərginlik, həmçinin, uşaqlıq yolunun gərilməsi və cırıqlarıdır.

Qeyd etmək lazımdır ki, hətta qadın özünü yaxşı hiss etsə belə, adətən doğuşdan cinsi istəyin azalması qeyd olunur. Bu, qadının fikrini daha çox yenidoğulmuş körpəsinə ayırması ilə izah olunur. Belə vəziyyət müalicə tələb etmir və bir neçə aydan sonra, qadına ailə üzvləri tərəfindən diqqətli yanaşıldıqda, stabilləşir.

Bəzən qadının cinsi əlaqəyə meyli olub, lakin orqazm hiss etməməsini də frigidlik adlandırırlar. Ancaq təcrübə göstərir ki, orqazm hissi tədricən, cinsi həyat yaşadıqca və təcrübə artdıqca meydana çıxır. Belə hallarda partnyorlar arasında qarşılıqlı münasibət, onların bir-birinə olan emosional və fiziki tələbatı böyük rol oynayır.

Frigidliyin bu əlamətləri müvəqqəti xarakter daşıyır. Bundan azad olmaq üçün qadının dərman müalicəsinə deyil, psixoloq və seksopatoloq məsləhətlərinə ehtiyacı yaranır.

Frigidliyin inkişafında daha çox psixogen səbəblər yer tutur. Baxaq görək cinsi meylin itməsinə nə təkan verə bilər və bu zaman psixogen amillər özünü necə büruzə verir.

Düz olmayan cinsi tərbiyə

Çox vaxt natamam ailələrdə qızını tək böyüdən ana kişi cinsi ilə öz neqativ təcrübəsini qızına ötürür. Qız bütün kişilərin xain və riyakar olmasını anasından bir həyat qanunu kimi öyrənir. Daim kişi cinsinin alçaq olması haqda xatırlamalar, atanın pozitiv təsirinin olmaması, əks cinsin nümayəndələri ilə nadir əlaqə qızın özünə qapanmasına, onda düzgün cinsi davranışın formalaşmamasına gətirib çıxarır. Həmçinin ananın həddən ziyadə soyuq davranışı, öz sevgisini övladına əsirgəməsi də cinsi inkişafa mənfi təsir göstərir.

Hamiləlik və ya zorlanmaq qorxusu

Bu fobiyalar da səhv tərbiyənin, hamiləlikdən qorunmaq üsulları haqqında lazımi məlumatın olmamasından irəli gəlir. Öz qızlarını qorumağa çalışan valideynlər, onları erkən hamiləlik və xəstəliklərlə qorxudur. Belə nəticələrdən qorxmaq özünə inamsızlığa və nəticə etibarilə cinsi soyuqluğa gətirib çıxarır.

Daxili komplekslərin olması

Müəyyən xarici fiziki qüsurları (məsələn, akne səpkiləri, artıq çəki, həddən artıq arıqlıq, bədəndə olan çapıqlar) olan qızların çoxsu özlərində yanlış fikir formalaşdırırlar ki, onlar heç vaxt kişilərdə özlərinə qarşı cinsi həvəs yarada bilməzlər. Bu, komplekslərin inkişafına, münasibətlərdən qaçmağa, özünəqapanmaya gətirib çıxarır. Müasir kütləvi informasiya vasitələrində "ideal bədənin" aqressiv təbliğatı fonunda qadınlarda özünəinam və seksual həvəs daha da azalır.

Neqativ seksual təcrübə

Bunlara aiddir: çox ağrılı keçən ilk cinsi əlaqə, zorlanma, insest, əvvəlki cinsi partnyorların kobud rəftarı. Yaşanmış ağrı və utancaqlıq hissi qadının özünü günahlandırmasına, kişilərlə sonrakı münasibətlərdən qaçmasına səbəb olur.

Hamiləlikdən qorunmaq üçün mütəmadi olaraq cinsi aktın yarımçıq saxlanması

Bu üsulun kişi potensiyasına necə neqativ təsir etdiyi çoxdan məlumdur. Ancaq bu həm də qadın libidosu üçün eyni dərəcədə ziyanlıdır, çünki daimi gərginlik qadına fikrini öz hisslərində cəmləməsinə və seksual həzz almağa mane olur. Cinsi aktın yarımçıq saxlanılması həm də kiçik çanaq orqanlarında durğunluğun inkişaf etməsinə gətirib çıxarır. 

Frigidliyin əlamətləri

Qeyd etdiyimiz kimi, orqazmın olmaması hələ frigidlik diaqnozu üçün əsas deyil. Mütəxəssislərin fikrincə, əgər qadın heç olmasa bir dəfə orqazm hiss etmişdirsə, onda həqiqi frigidlikdən söhbət gedə bilməz.

Problemin olması haqqında o zaman danışılır ki, qadında aşağıdakı əlamətlər müşahidə olunsun:

 • cinsi əlaqə istəyinin olmaması, cinsi kontakta tələbat yoxdur və ya minimuma enib;
 • erogen nahiyələr həssas deyil, kişi nəvazişləri heç bir nəticə vermir;
 • uşaqlıq yolunun quruluğu, normal cinsi əlaqə mümkün olmur;
 • əsəbilik, pis əhval-ruhiyyə;
 • daimi yuxululuq, apatiya, emosiyaların azlığı, öz partnyoruna mehribanlıq göstərmək istəyinin olmaması;
 • erotik yuxu və fantaziyaların olmaması.

Qadınların çoxsu öz vəziyyətlərilə barışaraq cinsi əlaqəyə kişinin xətrinə razılaşırlar, amma özləri bu zaman heç bir emosiya keçirmirlər. Digərləri özlərini daha aqressiv aparır, yüngül toxunma belə onlarda ikrah, qorxu və hətta ağrı yarada bilər.

Əvvəllər hesab edilirdi ki, qadında frigidliyin əmələ gəlməsində onun partnyoru günahkardı, hansı ki, onda cinsi istək yarada bilmir. Kişinin böyük rolunu inkar etməyərək qeyd etmək lzımdır ki, qadın özü çalışmalıdır ki, seksual əlaqələrə qarşı özündə olan mənfi fikirlərə qalib gəlsin. 

Cinsi istəksizliyin müalicəsi

Frigidlik müalicə olunurmu və medikamentoz terapiyanın təyini nə qədər düzdür? Bütün digər xəstəliklər kimi, frigidlik də müalicəyə tabe olur, müalicənin nəticəsi isə pasientin özündən asılıdır. Çətinliklər o vaxt baş verir ki, cinsi soyuqluq fiziki anomaliyalar, infantilizm və ya bədxassəli şişlərlə əlaqədar olsun.

Patologiyanın müalicəsində pasientin utancaqlığı və problem haqqında açıq danışa bilməməsi ilə əlaqədar çətinliklər yarana bilər. Problemin dərinliyini araşdırıb effektiv müalicə təyin etmək üçün, həkim maksimal dərəcədə ehtiyatlı və taktiki olmalıdır. Problem barədə açıq danışmaq həvəsi olmadıqda, pasientə frigidlik testindən keçmək təklif olunur.

Mütəxəssis bunun köməyilə cinsi akt zamanı yaranan hisslər, pasientin seksual kontakta tələbatı, problemin yaranma vaxtı barədə məlumat alır. Mətnə adətən erotik fantaziya və yuxuların olması, partnyorun nəvazişlərinə münasibət, sentimental film və verilişlərə marağı barədə suallar daxil edilir.

Belə mətnlərin tərtibinə peşəkar yanaşma vacibdir. Bununla yalnız həkim-seksoloq və ya seksopatoloq məşğul olmalıdır. İnternetdən götürülmüş mətnlərdə fərdilik olmadığı üçün problemin miqyası barədə dəqiq məlumat verə bilmir.

Cinsi soyuqluqdan qurtulmaq üçün medikamentoz terapiya təyin oluna bilər. Frigidliyin müalicəsində istifadə olunan ən effektiv prepatlarla tanış olaq.

FOTO: Qadınlarda cinsi zəiflik Tribestan və Womenra preparatları ilə müalicə olunur

Tribestan

Preparat ovulyator tsikli normallaşdırmaq, qıcıqlanma və apatiya simptomlarını götürmək, klimaks zamanı başağrılarını azaltmaq üçün təyin olunur.  Onun əsas üstünlüyü – orqanizmdə estrogenlərin təbii istehsalını effektiv stimulyasiya etməkdir.

Preparatın istifadəsi zamanı aşağıdakı müsbət nəticələr alınır:

 • seksual meylin artması;
 • orqanizmin hormonal balansının normallaşması;
 • dərinin cavanlaşması;
 • bədən kütləsinin stabilləşməsi;
 • erkən klimasın inkişafının dayanması;
 • bədxassəli şişlərin inkişaf riskinin azalması.

Preparat hamiləlik vaxtı və süd verərkən, ağır ürək-damar sistemi xəstəliklərində, qanaxma təhlükəsində, onun komponentlərinə fərdi həssaslıq olduqda əksgöstərişdir.

Womenra

Preparatın aktiv komponenti – sildenafildir, hansı ki, kişilərdə ereksiya probleminin müalicəsində uğurla istifadə edilir.

Qadınlarda bu dərman vasitəsinin istifadəsi aşağıdakı problemləri həll edir:

 • cinsi meylin azalması;
 • az həssaslıq, cinsi yaxınlıq istəməmək;
 • kiçik çanaq orqanlarının qan təchizatı problemləri;
 • uşaqlıq yolunun quruluğu.

Frigidliyin müalicəsində istifadə olunan prepatları yalnız həkim təyin etməlidir. Özünümüalicə və dozanın pozulması yolverilməzdir, bu ağır fəsadlar verə bilər.

İppoterapiya

FOTO: Cinsi zəifliyin müalicəsində atsürmə yaxşı nəticə verir

Uzun illərdi ippoterapiya nevroloji və psixoloji problemlərin həllində böyük uğurla tətbiq edilir. Seksoloqlar hesab edirlər ki, müalicəvi at sürməyi hətta frigidlik kimi müalicəyə çətin tabe olan patologiyanın müalicəsində də istifadə etmək olar.

10 seansdan sonra qadınlar özlərini çox yaxşı hiss edirlər. Çoxsu hətta ilk dəfə orqazm hiss edə bilir.

Aromaterapiya

FOTO: Aromaterapiya frigidliyin müalicəsində

Efir yağlarının istifadəsi effektiv və eyni zamanda xoşagələn müalicə üsullarından biridir. Onları masaj vaxtı və isti vannaların qəbulu zamanı istifadə edirlər. Ən çox tətbiq olunan yağlar bunlardır:

 • berqomot – əhval-ruhiyəni və gümrahlığı artırır;
 • şalfey – stresi və gərginliyi götürür;
 • ətirşah – qadın libidosuna cavabdeh hormonların sintezini artırır;
 • lavanda – həyəcan hissini azaldır;
 • ilan-ilanq – ürək-damar sisteminə müsbət təsir edir;
 • limon nanəsi – hormonal balansı normallaşdırır, yüngülləşdirici təsir göstərir.

Masaj

Masaj – frigidliyin müalicəsi üçün effektiv vasitədir. Onun növləri arasında ən effektivi ayaq pəncələrinin masajıdır. Ayaqaltının dərisində çoxsaylı reseptorlar yerləşib. Onlara təsir cinsi funksiyaları stimulyasiya edir. Pəncələrin masajı oturaq və ya uzanmış vəziyyətdə aparılır. Onu ümumi ovxalama və ayaqların sürtülməsilə birgə edirlər.

Bir effektiv metod da şiasu masajıdır. Bunu edərkən qadın qarnıüstə uzanmalıdır. Masajist üçüncü, dördüncü və beşinci bel fəqərələrindəki lazımi nöqtələri basır. Bu üsulla həmçinin qalxanvari vəz, budların daxili səthi və süd vəziləri nahiyəsinə təsir etmək olar.

FOTO: Cinsi zəifliyin müalicəsində masaj geniş istifadə edilir

Əgər frigidlik psixoloji xarakter daşıyarsa nə etməli?

Psixoloq və seksoloqlar tərəfindən frigidliyə səbəb olan əsəbiliyi və artıq həyəcanı götürən müxtəlif metod və məşqlər işlənmişdir.

Məşqləri edərkən tam relaksasiya lazımdır. Tənəffüs sakit və sərbəst olmalıdır.

 1. Döşəməyə uzanmalı, 10 dəfə dərin nəfəs almalı. Pəncəni zəif yığmaqla ayağı yuxarı qaldırmalı, nəfəsvermədə salmalı. Əzələləri boşaltmaqla ayağı bir neçə dəfə müxtəlif tərəflərə çevirməli. Hərəkətləri digər ayaqla təkrarlamalı.
 2. Əli yumaraq qolu yuxarı qaldırmalı. Nəfəsvermədə qolu salaraq onu müxtəlif tərəflərə çevirməli. Digər qolla hərəkətləri təkrarlamalı.
 3. Tənəffüsü saxlayaraq, sağrıları növbə ilə yığıb boşaltmalı.
 4. Növbə ilə kürəkləri yığıb boşaltmalı.
 5. Nəfəsalmada çiyinləri qulaqlara tərəf qaldırmalı. Bir neçə saniyə onları belə saxlamalı. Nəfəsvermədə çiyinləri salmalı.

Bütün sadalanan hərəkətləri 3-5 dəfə təkrarlamaq lazımdır. Qadın seksuallığını açmaq üçün rəqs və yoqa ilə məşğul olmaq da faydalıdır.

Psixoterapiyanın köməyilə patologiyanı necə müalicə etməli?

Əgər frigidlik yalançı olarsa, çox vaxt peşəkar psixoterapevtin konsultasiyası daha uğurlu nəticələr verir, nəinki dərman vasitələri. Həkim həyəcan və narahatlığın öhdəsindən gəlməyə kömək edər, müalicəni yorğunluğu, fiziki və psixi gərginliyi azaltmağa yönəldər.

Müalicədə istifadə olunan autotreninq və hipnoz qadına yüngülləşməyə, qorxu və komplekslərdən qurtulmağa, özünü qiymətləndirmə və qadın cəlbediciliyinə inamı artırmağa imkan verir. Psixoterapevtdə frigidliyin müalicəsi həm də partnyorla açıq söhbət tələb edir. Tez-tez söhbət əsnasında bəlli olur ki, problem çütlüklərin sadəcə bir-birini başa düşməməsi, istrəklərini nəzərə almaması sayəsində yaranıb.

FOTO: Psixoterapiya frigidliyin müalicəsində əsas rolu oynayır

Xalq təbabəti vasitələrilə müalicə

Tabletlərlə müalicədən başqa, dərman bitkilərindən də istifadə etmək olar. Fitoterapiya yaxşı nəticələr verir, ancaq uzun müddət tələb edir.

Xalq təbabəti vasitələrindən nümunələr:

 1. Qızılkökün (золотой корень) spirtli tinkturası. 15 damcıdan gündə 3 dəfə, yeməkdən yarım saat qabaq qəbul edirlər. Kursun davam müddəti – 3 aydır.
 2. Gecə bənövşəsi otunu (təxminən dörd xörək qaşığı) qurudub, xırdalayır, 0,5 litr kaqor şərabı əlavə edib qaranlıq yerdə iki həftə ərzində saxlayırlar. Alınmış dəmləməni süzüb, gündə bir neçə dəfə yeməkdən yarım saat qabaq bir xörək qaşığından qəbul edirlər. Bu reseptdə quru reyhan çiçəkləri və boymadərən otu istifadə etmək olar.
 3. 20-25 damcı jenşenin spirtli ekstraktını gündə 3-4 dəfə yeməkdən qabaq qəbul edirlər. Müalicə 2 ay davam edir.
 4. Euterokokk, limonnik ekstraktını 15-20 damcıdan gündə 3-4 dəfə qəbul edirlər.
 5. İtburnu, çobanyastığı, gicitkan otundan hazırlanmış həlimi bir saat ərzində qaranlıq yerdə saxlayıb yeməkdən qabaq qəbul edirlər. Onlar əhval-ruhiyəni yaxşılaşdırır, aktivliyi artırır.

Effektiv ev üsullarından biri maral buynuzunun spirtli ekstraktından istifadə etməkdir. O apteklərdə satılır. Preparatın dozası 30-35 damcıdan gündə 3 dəfədir. Müalicə kursu 3 aydır.

Həmçinin, keşniş toxumları frigidliyin öhdəsindən gəlməyə kömək edə bilər. Hazırlanmış toxumların iki çay qaşığına bir stəkan qaynamış su əlavə edib, yaxşı qarışdırdıqdan sonra, bir neçə hissəyə bölüb gün ərzində içirlər.

Xalq təbabətilə müalicə panaseya deyil və medikamentoz vasitələr və digər terapiya metodları ilə birgə istifadə olunmalıdır.

Seksual funksiyaların pozulmasında dietanın korreksiyasına da diqqət vermək lazımdır. Qida rasionundan yağlı ət, hisəverilmiş və acı məhsullar, şirniyyat çıxarılmalıdır. Çayın, kofenin, alkoqollu içkilərin qəbulu minimuma endirilməlidir. Qidaya kalsium və E vitamini ilə zəngin məhsullar əlavə edilməlidir. Menyuda həmişə qoz-fındıq, yumurta, təzə meyvə-tərəvəz, dəniz məhsulları, qara düyüdən hazırlanmış yeməklər, şüyüd, petruşka, şalfey kimi ədviyyatlar olmalıdır.

Bəzi reseptlər qadınlar tərəfindən özünəməxsus afrodiziaki (cinsi həvəsi artıran) kimi istifadə edilir. Məsələn, selderey salatı. Onu hazırlamaq üçün 100 q selderey, kələm və alma götürülür. İnqredientlər xırdalanır, onlara yarım xörək qaşığı sirkə, bir xörək qaşığı zeytun yağı və çaxır əlavə edilir. Cinsi istəyiartırmaqdan başqa, salat orqanizmi lazımi vitamin və mikroelementlərlə təmin edir.

Avakado, banan və xurma frigidlikdən əziyyət çəkən qadınlar üçün əvəzedilməz məhsullardır. Onların tərkibində doymamış yağ turşuları, E vitamini, kalsium var, hansı ki, kiçik çanaq orqanlarına qan axınını artırıb cinsi həvəsi stimulyasiya edir. Geniş yayılmış afrodiziaki-tərəvəzlər – yerkökü, balqabaq və batatdır (şirin kartof). Cinsi meyli həmçinin bildirçin yumurtası çox artırır, hansını ki, rasiona requlyar əlavə etmək lazımdır. O qadın cinsi hormonları – estrogenlərin aktiv ifrazına səbəb olur. Cinsi meyli həmçinin darçın və zəncəfil stimulyasiya edir, hansılarından ki, ədviyyat və çay hazırlanmasında istifadə edilir. 

Frigidliyin profilaktikası

Əgər siz özünüzü intim sferanın bu problemindən qorumaq istəyirsinizsə, bəzi profilaktik tədbirlərə əməl etməlisiniz.

Öz somatik sağlamlığınıza diqqət yetirin: sidik-scinsiyyət və endokrin sistemi xəstəlikləri frigidliyə səbəb ola bilər. Bir sözlə, qadının intim sağlamlığını onun fizioloji və psixoloji durumu təyin edir. Özünüzə və yaxınlarınıza qarşı diqqətli olun. Öz psixoloji vəziyyətinizə fikir verin: daimi qıcıqlanma, oyanıqlıq, kövrəklik müxtəlif psixi pozğunluqların (stress, nevroz, depressiya) əlamətləri ola bilər. Ruhi sferada olan pozğunluqlar – qadınlarda seksual soyuqluğun əsas səbəblərindən biridir. Öz psixoloji problemlərinizə barmaqarası yanaşmayın, mütəxəssislərə – psixoloqa, psixoterapevtə vaxtında müraciət edin. Sağlam həyat tərzi sürməyə çalışın. Xroniki yorğunluq, yuxusuzluq, qeyri-requlyar qidalanma, fiziki və əqli gərginlik, sidik-scinsiyyət və endokrin sistemi xəstəlikləri nəinki fizioloji və psixoloji problemlərə, həmçinin frigidliyə də səbəb ola bilər. Sakit şərait, relaksasiya, məişət problemlərindən uzaq olmaq, insanlara inam – bu problemlərin həllinin qarantıdır.

Xülasə...

Frigidlik əksər hallarda fizioloji deyil, psixoloji problemdir. Qadınlar bunu nəzərə almaqla, mütəxəssislərə vaxtında kömək üçün müraciət edib, öz seksual həyatını maraqlı və rəngarəng edə bilər.

Həmçinin oxuyun:

 

Ginekoloqa sual ver

Bizim qiymətlərimiz

Hamiləliyin hesablanması

Cinsin hesablanması

Konsultasiya üçün
qəbula yazılın

*Adınızı və telefon nömrənizi mütləq yazın

Qəbula yazıl

Əməliyyat uğurla başa çatdı. 20 dəqiqə müddətində sizinlə əlaqə saxlayacağıq.

Diqqət!

Saytda verilən məlumatlar yalnız informasion xarakter daşıyır. Özbaşına müalicə sizin sağlamlığınıza ziyan vura bilər! Hər bir məsələ barəsində öz müalicə həkiminizlə əlaqə saxlayın.