Bizim məsləhətlərlə

Sağlam olun!

Histerosalpinqoqrafiya (QSQ) — boru keçiriciliyinin yoxlanması

FOTO: Histerosalpinqoqrafiya – QSQ Histerosalpinqoqrafiya – QSQ

Ginekoloji praktikada ultrasəs müayinəsi (USM) kiçik çanaq orqanları xəstəliklərinin diaqnostikasında ən informativ üsullardan biridir. HSQ (rusca QSQ) və ya histerosalpinqoqrafiya — uşaqlıq boşluğu və uşaqlıq borularının anatomik və funksional vəziyyəti haqqında daha tam məlumat əldə etməyə imkan verən, başqa bir vizualizasiya metodudur. Xüsusilə də, o, sonsuzluğun səbəblərini araşdırmaq üçün geniş istifadə olunur. Eyni zamanda ona boruların yoxlanılması deyilir.

Histerosalpinqoqrafiyaya hazırlıq

Prosedurun aparılma vaxtı ehtimal olunan diaqnozdan və müayinənin aparılma məqsədlərindən asılıdır. Uşaqlıq borularının keçiriciliyini qiymətləndirmək və həmçinin daxili endometrioz və adenomiozun olub-olmamasını bilmək üçün QSQ menstrual siklin 5-8-ci günü, istmiko-servikal çatışmazlığa şübhə olduqda isə – onun ikinci fazasında (18-20-ci gün) həyata keçirilir. Submukoz (selikaltı) miomatöz düyünün həcmini və sərhədlərini təyin etmək üçün, müayinəni menstrual siklin istənilən günü aparmaq olar, bir şərtlə ki, cinsiyyət yollarından ifrazat çox olmasın.

Göstərişlər və əksgöstərişlər

Histerosalpinqoqrafiyaya göstərişlər aşağıdakıların mövcudluğunu ehtimal edir:

 1. Uşaqlıq borularının keçməməzliyi.
 2. İstmiko-servikal çatışmazlıq — servikal kanalın və onun daxili dəliyinin 5-7 mm-ə qədər genişlənməsi.
 3. Uşaqlıq və artımlarının inkişaf anomaliyaları.
 4. Submukoz mioma və ya sinexiyalar (uşaqlıq boşluğunda bitişmələr).
 5. Adenomioz, uşaqlığın selikli qişasının xərçəngi və polipi, vərəmin genital forması.

Hazırlığın bir mərhələsi də pasientə ginekoloqun baxması və yalnız göstərişləri deyil, eyni zamanda, əskgöstərişlərin də müəyyənləşdirilməsidir.

Əksgöstərişlər:

 1. Hamiləliyin olması ehtimalı.
 2. Hamiləliksüdvermə.
 3. Cinsiyyət yollarından qanlı ifrazat.
 4. Kəskin infeksion xəstəliklər.
 5. Vaginanın təmizliyinin II dərəcədən aşağı olması və sidik-cinsiyyət yollarının kəskin iltihabi prosesləri – bartolinit, vaginit, servikit, endometrit, salpinqooforit, uretrit, sistit, pielonefrit.
 6. Ağır xronik somatik xəstəliklər.

Şərtlər:

 • müayinəyə 7 gün qalmış və prosedurdan sonra 3 gün ərzində bütün müalicəvi vaginal vasitələrin istifadəsinin dayandırılması, əgər onlar həkim tərəfindən təyin edilməmişdirsə;
 • müayinə planlaşdırılan dövrdə cinsi əlaqədən imtina və ya sonuncu menstrual sikl ərzində kontrasepsiyanın istifadəsi;
 • prosedurdan 1-2 gün öncə və 2-3 gün sonrakı müddət ərzində cinsi əlaqədən imtina;
 • müayinəyə 3-4 gün qalmış bağırsaqlarda qaz əmələ gətirən məhsulların qida rasionundan çıxarılması, prosedurdan əvvəlki gecə və prosedur günü səhər bağırsağın imaləsi.

Müayinə necə aparılır?

İstifadə olunan avadanlıqdan asılı olaraq müayinənin iki variantı var — kontrastlı rentgen (Rg-QSQ) və sonoqrafik və ya ultrasəs (US-QSQ). Bütün hallarda, histerosalpinqoqrafiya anesteziya olmadan, acqarına aparılır.

Prosedur pasientə narahatlıq, qarnın aşağı hissəsində xoşagəlməz hisslər və zəif ağrı verə bilər. Bu səbəbdən psixo-emosional pozğunluq və yüksək oyanıqlıq zamanı və həmçinin prosedurdan qorxu olduqda və pasientin xahişi ilə sedativ preparatlardan və ya adekvat dozada ümumi venadaxili anesteziyadan istifadə etmək mümkündür.

Prosedur rentgen və ya USM kabinetində aparılır. İlkin müayinədən və narkoza (zəruri olduqda) girişdən sonra, uzunluğu 35 sm, diametri 0,2 sm olan xüsusi kateter servikal kanala daxil edilir. O, uşaqlıq boşluğunun hermetikliyini təmin edən, konus formalı xüsusi balonla təchiz olunub.

Kanyulanın xarici dəliyindən servikal kanala şprislə 2,5-3 ml həcmində xüsusi rentgenokontrast və ya exokontrast məhlul yeridilir, sonra isə ya rentgen-şəkil çəkilir, ya da USM aparatında baxılır. Daha sonra, təxminən 4 ml kontrast məhlul yenə əlavə edilir ki, uşaqlıq boşluğu tam dolsun və maye uşaqlıq boruları ilə keçərək çanaq boşluğuna tökülsün (uşaqlıq borularının keçiriciliyini yoxlamaq üçün). Bu da baxış və ya görüntüylə fiksasiya olunur. Lazım olarsa, əlavə 3-4 ml məhlul yenə yeritmək olar. Məhlulun ümumi həcmi sonda 10-20 ml təşkil edir.

İstmiko-servikal çatışmazlığı müayinə etmək üçün adrenal-progesteron testi aparılır. QSQ-ni aybaşı siklinin 18-ci günü apardıqda, servikal kanal və onun daxili dəliyinin normada kəskin daralması təyin edilməlidir. Əgər onlar genişdirsə, yuxarıda göstərilən sınaq həyata keçirilir.

Bu, pozğunluqların üzvü və ya funksional olmasını təyin etməyə kömək edir. Sınağın mahiyyəti ondan ibarətdir ki, dəri altına 0,5 ml 0,1%-li adrenalinin məhlulu yeridilir. Bundan 5 dəqiqə sonra kontrol QSQ aparılır. Əgər servikal kanalın daralması baş vermirsə, həmin günün axşamı əzələdaxili oksiprogesteron kapronat (0,125 q) inyeksiya edilir və 4 gün sonra əvvəlki prosedur təkrarlanır.

Sarı cismin defisiti ilə əlaqədar yaranan funksional servikal çatışmazlıqda, oksiprogesteronla korreksiyadan sonra kanalın kəskin daralması baş verir, üzvü mənşəli çatışmazlıqda isə genişlik əvvəlki vəziyyətində qalır.

Beləliklə, ultrasəs və rentgenoloji histerosalpinqoqrafiya texniki cəhətdən demək olar ki, bir-birindən fərqlənmir. İnformativlik dərəcəsi baxımından da eynidirlər. Metodların əsas fərqləri aşağıdakılardır:

 1. Tətbiq edilən kontrast məhlullar. US-QSQ zamanı, allergik reaksiya verməyən exokontrast məhlullar — 10%-li qlükoza və ya qalaktoza qranulat preparatı – exovist istifadə edilir. Rentgenoloji QSQ üçün isə yod tərkibli rentgenokontrast preparatlar — Verografin, Triombrast, Urotrast və ya Kardiotrast istifadə edilir. Onların yeridilməsindən əvvəl, mütləq qaydada dəridaxili həssaslıq sınağı qoyulmalıdır, çünki, bu preparatlar çox ciddi allergik reaksiyalar verə bilər.
 2. Fiziki faktorların təsir dərəcələri (radiasiya). US-QSQ ultrasəs dalğalarının təsir effektinə əsaslanır, hansı ki, cinsiyyət orqanlarına mənfi təsir göstərmir. Baxmayaraq ki, rentgenoloji QSQ zamanı rentgen şüalarından az dozada istifadə olunur, ancaq, təkrar müayinələrdə yumurtalıqlara ümumi bioloji təsir artmış olur. Buna görə də, yalnız sonrakı menstrual sikldə hamilə qalmaq üçün cəhd etmək məsləhət görülür.

Histerosalpinqoqrafiyanın nəticələri

QSQ keçirmiş bəzi qadınlarda, prosedurdan sonrakı menstruasiya, əvvəlkindən bir qədər gec baş verir və sonra sikl bərpa olur. Prosedurdan sonra aybaşının bu cür ləngiməsi, görünür psixo-emosional gərginlik və cinsiyyət orqanlarının fəaliyyətinə mexaniki müdaxilə ilə əlaqədardır.

QSQ müalicəvi deyil, yalnız diaqnostik metoddur. Buna baxmayaraq, sonsuzluğa görə müayinə edilən pasientlərin əksəriyyəti prosedurdan sonrakı yaxın ilk 3 ay ərzində hamiləliyin baş tutduğunu qeyd edirlər.

Bunun elmi izahı yoxdur. Bəzi həkimlər histerosalpinqoqrafiyadan sonra baş tutan hamiləliyi yağlı rentgenokontrast maddənin yeridilməsilə əlaqələndirirlər, hansı ki, guya, borunun selikli qişasının kirpikli epitelinin funksiyasını yaxşılaşdırır və zəif bitişmələri açır.

Daha inandırıcı görünən mülahizəyə görə, rentgenokontrast maddə gizli keçən xroniki proses nəticəsində uşaqlıq borularının daxili səthində yaranan seliyi mexaniki olaraq yuyub aparır. Bunun nəticəsində boruların keçiriciliyi və kirpikli epitelin funksiyası bir müddət bərpa olunur.

Digər bir ehtimala görə, bu, adrenal-progesteron testi zamanı oksiprogesteronun sarı cismin funksiyasını qısa müddətli bərpa etməsidir.

QSQ aparıldıqdan sonra, 1-2 gün ərzində, qarnın aşağı nahiyələrində xoşagəlməz hisslər, az qanlı və/və ya selikli ifrazat ola bilər. Əgər prosedur xroniki iltihabi proses fonunda aparılarsa, xəstəlik kəskinləşə bilər.

Eyni zamanda nəzərə almaq lazımdır ki, histerosalpinqoqrafiya əksər hallarda ciddi fəsadlar verməyən və qadın sonsuzluğunun diaqnostikasında geniş tətbiq edilən, yüksək informativli müayinə üsuldur.

Bizim klinikada rengenoloji histerosalpinqoqrafiya – QSQ, müasir rentgen aparatı ilə aparılır. Prosedur çox zaman yüngül venadaxili narkoz altında aparılır. Rentgen-şəkil çəkildikdən sonra xəstə ayıldılır. Özünə gəldikdən sonra, lazım gəldikdə müalicə yazılır və evə yazılır.

Bizim klinikada boruların yoxlanılma proseduru – QSQ-nin qiyməti çox münasibdir.

Boru mənşəli qadın sonsuzluğu barədə videoçarxa baxın:

mbed]

5

Həmçinin oxuyun:

 

Şərhlər 14

Qonaq - Deniz93 в 09.02.2020 00:50

Salam kista əməliyyatının qiymətin deye bilerdiz?

Salam kista əməliyyatının qiymətin deye bilerdiz?
Ramilə Abbaszadə в 09.02.2020 11:20

Salam, xanım. Əməliyyatın qiymətinə müxtəlif sahələr təsir göstərir. Siz whatsapp-la əlaqə saxlayın, onları dəqiqləşdirək.

Salam, xanım. Əməliyyatın qiymətinə müxtəlif sahələr təsir göstərir. Siz whatsapp-la əlaqə saxlayın, onları dəqiqləşdirək.
Qonaq - Esma в 03.02.2020 16:34

Salam boru yoxlanildiqda narkoz verilir ?ve qiymeti ne qederdir?

Salam boru yoxlanildiqda narkoz verilir ?ve qiymeti ne qederdir?
Ramilə Abbaszadə в 03.02.2020 21:48

Salam. Bəli, narkozla edilir. Qiyməti 160 manat olmalıdır.

Salam. Bəli, narkozla edilir. Qiyməti 160 manat olmalıdır.
Qonaq - Qonaq в 30.01.2020 18:35

Salam, endometriyyanin yoxlanmasinin qiymetini deye bilersiz?

Salam, endometriyyanin yoxlanmasinin qiymetini deye bilersiz?
Ramilə Abbaszadə в 30.01.2020 19:46

Salam. Adi UZİ ilə yoxlanılır, 25 manatdır.

Salam. Adi UZİ ilə yoxlanılır, 25 manatdır.
Qonaq - Deniz в 22.01.2020 19:31

Narkozla elemek olur he yoxsa isteye baglidi

Narkozla elemek olur he yoxsa isteye baglidi
Ramilə Abbaszadə в 22.01.2020 19:38

Narkozla olur

Qonaq - Deniz в 22.01.2020 02:50

Heyecandan salam yazmaq yadimdan cixdi,bagislayin

Heyecandan salam yazmaq yadimdan cixdi,bagislayin
Ramilə Abbaszadə в 22.01.2020 08:38

Canınız sağ olsun

Canınız sağ olsun :)
Qeydiyyatdan keçmisiniz? Sayta daxil ol
Qonaq
18.02.2020

Ginekoloqa sual ver

Bizim qiymətlərimiz

Hamiləliyin hesablanması

Cinsin hesablanması

Populyar məqalələr

17 avqust 2017
Əgər aybaşı vaxtında gəlməyəndə qadın hamilə olduğunu dəqiq bilsəydi, hər şey əl...
285534 Baxış
16 aprel 2018
Normada aybaşı sikli 21 gündən 35 günə qədər davam edir. Hər bir qadın üçün bu m...
71660 Baxış
27 oktyabr 2017
Dərman abortu və ya dərmanla uşaqsalma – arzuolunmaz hamiləliyi erkən dövrlərdə ...
65858 Baxış

Son şərhlər

Ramilə Abbaszadə Qadınlarda vaginal axıntı (VİDEO)
18 fevral 2020
Salam, Kəmalə xanım. Müalicə deyirsinizsə, xəstəni görmədən ...
Ramilə Abbaszadə Hamiləlik testinin aparılma və yozulma qaydası
18 fevral 2020
Salam, Samirə xanım. Bəli, mümkündür.

Son soruşulanlar

İfrazatlar
Keçən ay da 3-4 gün, bu ay da 3-4 gün olmaqla artıq 2 aydır məndən qəhvəyi ifraz...
1 cavab
Hamiləlik şansı
Salam men 24yanva aybawim oldu 28 qurtardi 3 gun evvelde qehveyi reng azca geldi...
1 cavab
Endometriyanin hipoplazsiyasi nedir??
Endometriyanin hipoplazsiyasi nedir?...
1 cavab

Konsultasiya üçün
qəbula yazılın

Qəbula yazıl

*Adınızı və telefon nömrənizi mütləq yazın

Qəbula yazıl

Əməliyyat uğurla başa çatdı. 20 dəqiqə müddətində sizinlə əlaqə saxlayacağıq.

Diqqət!

Saytda verilən məlumatlar yalnız informasion xarakter daşıyır. Özbaşına müalicə sizin sağlamlığınıza ziyan vura bilər! Hər bir məsələ barəsində öz müalicə həkiminizlə əlaqə saxlayın.

Xəritə