Hər gün 9:00-dan 16:00-dək
Bazar günü işləmirik

Bizim məsləhətlərlə

Sağlam olun

Ginekoloqda müayinə: ginekoloji baxış

FOTO: Ginekoloqda müayinə: ginekoloji baxış Ginekoloqda müayinə: ginekoloji baxış

Ginekologiyada müxtəlif analiz və diaqnostik üsullar kompleksi var, hansılardan ki, əslində hər bir qadın bir neçə dəfə keçməlidir. Ginekoloqun baxışı əsasən o qadınlar üçün vacibdir ki, özündə ginekoloji xəstəlikdən şübhələnir və yaxud da ana olmağı planlaşdırır və ya ona hazırlaşır. Gəlin baxaq görək, ginekoloqun qəbulunda hansı mütləq analiz və müayinələr aparılır və onlar nəyi göstərə bilər.

Xarici ginekoloji baxış

Xarici baxış – sadə, amma çox vacib ginekoloji müayinə olub, həm profilaktik, həm də biləavasitə patologiyaların (xarakter şikalyət və ya simptomlar olduqda) diaqnostikasında aparılır. Bu müayinə zamanı, həkim anogenital nahiyədə olan orqanların hamısına – qasıq, xarici və daxili cinsiyyət orqanları, anal dəliyə xüsusi diqqət yetirir. Bundan sonra uşaqlıq yolunun daxili vəziyyəti (uşaqlıq boynuna baxma) qiymətləndirilir.

Cinsiyyət orqanlarına səthi baxış zamanı, həki, ilk növbədə aşağıdakılara fikir verir:

 • dərinin rəngi və vəziyyəti (qurudur, yağlıdır);
 • tük örtüyünün xarakteri (tüklər seyrək və ya sıxdır, tüklərin kökünün vəziyyəti, parazitlərin olması və s.);
 • cinsiyyt orqanlarının səthində qabarıqlıq və ya şişkinliklərin olması;
 • dəri və ya bütün orqanın qızartısı, ödemi.

Daha dəqiq baxış zamanı, həkim böyük cinsiyyət dodaqlarını aralayır və aşağıdakı cinsiyyət üzvlərinin vizual analizini aparır:

 • klitorun;
 • kiçik cinsiyyət dodaqlarının;
 • sidik kanalının xarici dəliyini;
 • uşaqlıq yolunun (xarici);
 • qızlıq pərdəsinin (qız uşaqlarında).

Belə baxış zamanı, həkim patoloji ifrazat görə bilər, hansı ki, qadın orqanizmində artıq pozğunluğun olmasından xəbər verir. Belə vəziyyətlərdə, mütləq qaydada ginekoloji yaxmanın mikroskopiyası və əkilməsi təyin olunur. Bu, xəstəliyin olmasını və onun səbəbini dəqiq təyin etməyə imkan verir.

Diqqət! Qadınların və qızların ginekoloji baxışı fərqlənir!

Ginekoloqun qəbuluna qızlar da gəlir. Cinsi həyat yaşamayan qızlarla, qızlığını itirmiş qadınların xarici ginekoloji müayinəsi fərqlənir. Ümumiyyətlə ginekoloji baxışın 3 üsulu var: rekto-vaginal, vaginal və rektal. İlk ikisinə gəldikdə, onlar üçüncüdən bir neçə dəfə çox informasiya verir, ancaq, başa düşdüyünüz kimi, qız uşaqlarına yaramırlar.

Təcrübəli ginekoloq üçün cinsiyyət orqanlarının xarici müayinəsi, onların inkişaf və quruluşu haqqında, dəri və selikli qişalarının zədələnməsi, ifrazatla gedən xəstəlikləri barəbə çox məlumat verə bilər.

 • Xarici ginekoloji baxış zamanı hipoestrogeniya asan təyin olunur. Bu zaman, həkim qadında böyük və kiçik cinsiyyət dodaqlarının avazımasını aydın müşahidə edə bilər, hansı ki, uşaqlıq yolunun selikli qişasının quruması ilə müşayiət olunur.
 • Xarici baxışla aşkarlana bilən daha bir yayılmış patologiya – qadın orqanizmində estrogenlərin səviyyəsinin həddən artıq qalxmasıdır. Bu xəstəlik zamanı, bir qayda olaraq, uşaqlıq yolunun nəmliyi artır. Bəzən selikli qişa rəngini dəyişir.
 • Selikli qişanın rəngi hamiləlik zamanı da dəyişir – müddət nə qədər çox olarsa, o da, bir o qədər parlaq olar. Bu, qan dövranının artması və orqanizmdə gedən hormonal dəyişikliklərlə bağlıdır.
 • Baxma zamanı aşkarlanan nadir xəstəliklərdən biri – hiperandrogeniyadır. O, bir qayda olaraq, klitorun həddən artıq böyük və sidik kanalından çox aralı olması (2 sm-dən çox) ilə xarakterizə olunur. Bu patologiyada eyni zamanda daxili cinsiyyət dodaqları da böyüyə bilər. Xəstəliyin belə kliniki əlamətləri, tükləndirən (virilizasiyaedən) şişlərin əlamətləri ilə çox oxşardı, hansı ki, qadın üçün daha çox təhlükə daşıyır.
 • Xarici ginekoloji baxış zamanı kondilomalar, ekzematoz iltihab, cinsiyyət üzvlərinin travmaları, xoralar və s. yaxşı görünür.

Yeni doğmuş qadınların ginekoloqda müayinə xüsusiyyətləri

Əgər pasient ginekoloqun yanında doğuşdan dərhal sonra müayinə olunursa, onda həkim ilk növbədə aralığın quruluşuna və vəziyyətinə diqqət yetirir. Doğuşdan sonra çanaq dibi əzələlərinin tez-tez zədələnməsi və ya uşaqlıq yolunun həddən artıq genəlməsi müşahidə olunur.

Bu cür kənaraçıxmalar zamanı, həkim ilk növbədə cinsiyyət yarığının açıq qalmasını görəcək. Nəticə olaraq, belə xüsusiyyət gələcəkdə uşaqlığın düşməsilə qurtara bilər. Çanaq əzələlərinin cırılması nəticəsində, qadında eyni zamanda gərginlik zamanı sidik saxlamazlığının inkişafına gətirir. Bu halda, vaxtında ginekoloqda müayinə olunmaq, gələcəkdə yarana biləcək böyük problemlərdən qoruya bilər.

Daxili baxış

Növbəti müayinəni – daxili ginekoloji baxışı, mütləq qaydada bütün qadınlar keçməlidir. Ona uşaqlıq yolunun, uşaqlıq boynunun və uşaqlığın vəziyyətinin hərtərəfli öyrənilməsi aiddir. Daxili baxış zamanı həkim aşağıdakıları görə bilər:

 • İfrazat. O, şəffaf, qanlı, iyli, iysiz, köpüklü və s. ola bilər. Bu halda ginekoloq mütləq yaxma götürüb müayinəyə göndərir.
 • Uşaqlığın kobud anatomik defektləri. Xarakterindən asılı olaraq (anadangəlmə, yoxsa qazanılma), onların uşaqdoğma funksiyasına təsiri və müalicənin imkanları qiymətləndirilir.
 • Iltihab, şişkinlik. Daxili ginekoloji baxış zamanı, anatomik dəyişikliklərdən başqa, həkim vizual olaraq iltihab ocaqları və ya kiçik şişkinliklər görə bilər, hansı ki, ciddi pozğunluqların olmasını aydın göstərir. Lakin, qeyd etmək lazımdır ki, əksər ginekoloji xəstəliklərin əlamətləri bir-birinə oxşayır, ona görə də, problemi dəqiqləşdirərkən həkim müxtəlif testlər və əlavə müayinələr təyin edə bilər, məsələn, onkologiyaya şübhə olduqda, biopsiya tələb olunur.

Əvvəllər hesab edirdilər ki, patologiyanı ifrazata görə təyin etmək olar. Belə onkologiya, servisit, xoşxassəli şişlər təyin olunurdu. Müasir ginekoloqlar dəqiq diaqnostikaya – analizlərə, USM və digər müayinələrə üstünlük verirlər.

Daxili baxış üçün ginekoloqun istifadə etdiyi alətlər

Ginekoloqda müayinə xüsusi güzgülərin tətbiqi ilə keçir, hansı ki, quruluş və təyinatına görə fərqlənir.

 • Paderson güzgüsü. Onu aktiv cinsi həyat yaşayan pasientlərə tətbiq edirlər.
 • Kusko güzgüsü – daha universal güzgüdür. O, taylı quruluşa malikdir.
 • Qreyv güzgüsü. Demək olar ki, Kusko güzgüsündən elə də fərqlənmir: nə konstruksiyasıyla, nə də effektivliyilə.

Yuxarıda sadalanan güzgülər hamısı, işlənməzdən öncə sterilizasiya olunur. Buna görə də, yaxşı klinikaya gedərkən infeksiya tutmaqdan qorxmayın. Hazırda birdəfəlik güzgülər də var. Son zamanlar məhz onladan geniş istifadə olunur.

Uşaqlıq boynuna baxmaq üçün, həkim kiçik ölçülü güzgünü çəp istiqamətdə uşaqlıq yoluna salır. Təxminən ortasına çatanda, həkim güzgünü elə çevirir ki, uşaqlığın səthini yaxşı görə bilsin. Düzgün rakurs tapıldıqda, güzgü fiksasiya olunur. Güzgü təkcə baxış üçün istifadə edilmir, o həm də, uşaqlıqda əməliyyatlar üçün də tətbiq olunur.

Uşaqlıq yoluna güzgü ilə baxarkən həkim aşağıdakıları qiymətləndirir:

 • ümumi vəziyyət (səthində defektlər varmı, büküşlərin vəziyyəti);
 • selikli qişanın rəngi;
 • quruluşunda pozğunluq;
 • şişlərin olması (istənilən tip);
 • uşaqlığın forma və ölçüsü;
 • ifrazatın olması;
 • uşaqlıq boynu və cisminin defektləri.

Güzgülər vasitəsilə həkim polipləri görə bilər. Belə törəmələri xaric edirlər.

Bimanual müayinə

Üçüncü tip ginekoloji müayinə, hansı ki, hər bir qadında mütləq qaydada aparılır, uşaqlıq yolunda, uşaqlıqda və uşaqlıqətrafı toxumada törəmələrin əllənməsidir. Həmçinin uşaqlığın özünün vəziyyətini də qiymətləndirmək mümkündür.

Bimanual ginekoloji baxış bu cür aparılır: həkim bir əlinin iki barmağını uşaqlıq yoluna salır, ikinci əli isə qasıq nahiyəsindən ehmalca basıb, uşaqlığı içəridəki barmaqlara doğru sıxır. Bu müayinə vasitəsilə həkim qadında tağların vəziyyətini asanlıqla təyin edə bilər.

Uşaqlığı daha dəqiq müayinə etmək üçün, həkim bir əlini uşaqlıq yoluna, digərini isə arxa keçəcəyə salıb, onları bir-birinə sıxır. Bu üsulla uşaqlığın forma və ölçüsünü, defekt və şişləri təyin etmək olur.

Uşaqlığın normal göstəriciləri

Normal vəziyyətdə uşaqlığın uzunluğu qadın hamilə olmazsa – 7 sm-dir. Əgər doğuş olmuşsa, onun ölşüsü 10 sm-ə çatır. Ölçülərin dəyişməsi problemlərdən xəbər verir, məsələn şiş, klimakterik dövr və s. Şişə şübhə yarandıqda, həkim-ginekoloq pasientə əlavə müayinə metodu, məsələn, çanaq orqanlarının USM-ini təyin edir. Əgər USM anatomiyanın pozulmasını göstərsə, əlavə müayinə metodlarına ehtiyac olacaq. Uşaqlıq tam sağlam qadınlarda da böyüyə bilər. Bu ovulyasiyanın yaxınlaşmasından və ya hamiləlikdən xəbər verir.

Uşaqlığın yerləşməsinə görə də, həkim qadında müəyyən patologiyalar haqqında fikirləşə bilər. Normada o, uşaqlıq yolunun girişinə əks tərəfdə və düz ortada yerləşməlidir. Və əgər baxış zamanı onun yerdəyişməsi və ya müxtəlif istiqamətlərdə əyilməsi müşahidə olunursa, bu, ya şiş, ya da iltiuhabi proseslərdən xəbər verir. Diaqnozu daha dəqiq bilmək üçün, qadın əlavə müayinə metodlarından keçməlidir.

Normal vəziyyətdə uşaqlığın yaxşı elastikliyi var və çox asanlıqla müxtəlif istiqamətlərdə bir qədər yerini dəyişə bilər. Əgər qadın hamiləlik keçirmiş olarsa, uşaqlığın hərəkətliliyi artır, hətta o düşə bilər. Bu, kiçik çanaq əzələləriunin zədələnməsi ilə əlaqədardı. Yox, əgər uşaqlıq az hərəkətlidirsə, bu da yaxşı deyil. Pasientdə, məsələn, iltihabi proses və ya şiş ola bilər.

Bimanual müayinə olunan, digər ginekoloji orqanlar

Bimanual ginekoloji müayinə zamanı, uşaqlıqdan başqa həkim həmçinin uşaqlıq boruları və yumurtalıqları öyrənir. Əlbəttə onları görə bilməsə də, asanlıqla əlləyir. Normal halda heç bir kənaraçıxma olmamalıdır. Lakin, salpinqooforit kimi xəstəliklərdə həkim bərkimə əlləyəcək.

Bimanual müayinə ilə tədqiq olunan sonuncu orqan – uşaqlıq bağlarıdır. Normal vəziyyətdə onlar əllənmir, lakin mioma olduqda yaxşı bilinirlər. İstisna – hamiləlikdir. Əgər bağlarda qopma və ya çapıq əllənərsə – ehtimal olunan diaqnoz parametrit və ya infiltrasiyadır.

Rektovaginal müayinə

Bu, əlavə müayinə üsuludur və yalnız postmenopauzada olan pasientlərə və ya uşaqlıq artınmlarının xəstəliklərinə şübhə olduqda aparılır. Effektivliyinə görə belə müayinə bimanual tədqiqata yaxındır.

Rekto-vaginal müayinə zamanı, həkim, uşaqlıq yolunun, yoğun bağırsağın və cinsiyyət arakəsməsinin daxili quruluşunu tədqiq edir. Müayinə belə aparılır: bir barmaq uşaqlıq yoluna, digəri isə düz bağırsağa yeridilir. Yüngül basmaqla iki anatomik keçəcəyin divarları bir-birinə sıxılır.

Bu zaman həkim hər iki divarın seliklilik dərəcəsini, şişlərin, deformasiyaların olmasını təyin edə bilər. Barmaqlar dəliklərdən çıxarıldıqdan sonra, həkim əlcəklərdə qan, irin və digər ifrazatların izlərinin olmasına fikir verir. Rekto-vaginal müayinə vasitəsilə şişin cinsiyyət orqanlarından inkişaf edib-etmədiyini təyin etmək mümkündür.

Ginekoloji baxış zamanı bakterioloji müayinə

Bu tip ginekoloji müayinə yuxarıda sadalananlardan köklü surətdə fərqlənir, belə ki, həkim orqanların quruluş və xarici görünüşünü öyrənmir, onu selikli qişadan götürülmüş yaxmanın tərkibi və florası maraqlandırır. Bu analiz pasientin cinsi sferasında rast gəlinən bu və ya digər xəstəliklər barədə çox geniş məlumatlar verir. Əsas da odur ki, həkim törədici haqqında informasiya alır və ona görə də tez bir zamanda effektiv tədbirlər görə bilər. Bakterial analizin bir funksiyası da – mikroorqanizmlərin antibiotiklərə həssaslığının təyinidir. İnfeksiyaya nə ilə təsir etməyi bilməklə, ondan tezliklə yaxa qurtarmaq olar.

Ginekoloq müayinə üçün yaxmanı necə götürür

Yuxarıda sadalanan analizlərin aparılması üçün, ginkoloq pasientdən yaxma götürür. Yaxma uşaqlıq yolundan, servikal kanaldan və uretradan götürülə bilər.

Yaxma aşağıdakı ardıcıllıqla götürülür:

 • Uretral ifrazat. Yaxma götürməzdən öncə, ginekoloq sidik kanalının xarici dəliyini hazırlayır, onu 5-10 dəqiqə ərzində uşaqlıq yolundan barmaqla masaj edir. Sonra 30 saniyəyə hopdurucu tampon yeridir. Tamponun yeridilmə dərinliyi 2 sm-ə qədər olur.
 • Vaginal ifrazat. Bu zaman heç bir hazırlıq tələb olunmur – uşaqlıq yolu həmişə nəm olur. Ginekoloq ifrazatı uşaqlıq yolunun arxa tağından xüsusi şpatellə yığır.
 • Servikal ifrazat. Ginekoloq uşaqlığı görmək üçün ginekoloji güzgülərdən istifadə edir. Uşaqlığın səthi steril hopdurucu tamponla işlənilir. Bundan sonra uşaqlıq boynu dəliyinə xüsusi zond salınır – o, servikal kanaldan ifrazatı özünə çəkir.

Alınmış material mikroskop altında müayinə edilir. Şikayət və əlamətlərdən asılı olaraq, əlavə müayinə üsulları seçilir.

Ginekoloji yaxmada nə təyin edilir

Bakterioloji analizlə həkim aşağıdakıları təyin edir:

 • Leykositlər. Əsas diqqət onların sayına və qatılığına (kosentrasiyasına) verilir. Birinci dərəcəli qatılıqda yaxma demək olar ki təmiz olur, leykositlərin sayı isə 5 ədədi keçmir. İkinci dərəcədə leykositlərin miqdarı 5-dən 15-ə qədər olur. Üçüncü dərəcədə yaxma çox qatı olur və 25-ə qədər leykosit təyin olunur. Dördüncü dərəcəli qatılıqda leykositlərin sayı 25-i keçir. Sonuncu iki halda ginekoloq pasientə əlavə analizlər təyin edir, belə ki, bu əlamətlər güclü ilyihabi prosesin olduğunu göstərir.
 • Mikroflora. Mikroflora quruluşuna görə basillyar (norma hesab olunur) və kokk ola bilər (infeksiyanın olmasını göstərir);
 • Qonokokklar, göbələklər, trixomonada. Sağlam qadının yaxmasında patogen mikroorqanizmlər olmur, şərti-patogenlər isə (kandida göbələkləri) normanı keçmir.

Hətta bu məlumatlar da kifayət edir ki, ginekoloqun müayinəsi effektiv hesab edilsin.

Ginekoloji yaxma haqqında daha ətraflı bu məqaləmizdə oxuya bilərsiniz.

Kolposkopik müayinə

Bu prosedur zamanı həkim-ginekoloq qadının daxili cinsiyyət orqanlarına – vulva, uşaqlıq yolu və uşaqlıq boynuna baxır. Baxış xüsusi qurğunun – kolposkopun köməyilə həyata keçirilir. Kolposkopla aparılan ginekoloji baxış – asan və informativ prosedurdu. Proses tam ağrısızdır.

Kolposkopiyaya göstəriş və əksgöstərişlər

Bir qayda olaraq, kolposkopla baxış yarım ildə bir dəfə məsləhət görülür, ancaq sağlam qadınlar üçün mütləq deyil. Kolposkopiya yaxmanın bakterioloji analizində və ya PAP-testdə nəzərə çarpacaq kənaraçıxmalar aşkarlandıqda mütləq qaydada aparılır.

Həmçinin kolposkopiya aşağıdakı hallarda təyin olunur:

 • genital nahiyədə ziyillər;
 • uşaqlıq boynu eroziyası;
 • uşaqlıq boynunun iltihabı;
 • uşaqlıq yolunda xərçəng şübhəsi;
 • uşaqlıq xərçəngi;
 • vulvanın forma və ölçüsünün nəzərə çarpacaq dəyişməsi;
 • vulvanın xərçəng şişləri;
 • uşaqlıq yolunun xərçəngönü vəziyyətləri və xərçəngi.

Bu müayinəyə əksgöstərişlər yoxdur, lakin, həkim onu kritik günlərdə və hamiləlik vaxtı, əgər ciddi göstərişlər yoxdursa eləməyəcək.

Əgər ananın həyatı üçün ciddi təhlükə olarsa, həkim kolposkopla baxışı, uşağın dünyaya gəlməsini gözləmədən təyin edəcək. Təbii ki, ginekoloq müayinəni çox ehtiyyatla aparmalıdır ki, düşük baş verməsin.

Kolposkopik müayinəyə hazırlıq

Kolposkopiya aparmaqdan öncə, ginekoloq aşağıdakı məsləhətləri verəcək:

 • Müayinədən qabaq ən azı 3 gün ərzində cinsi əlaqə olmamalıdır;
 • Ginekoloji xəstəliklərin müalicəsi məqsədilə vaginal şamlardan və tabletlərdən istifadə etməməli. Müalicə kolposkopik baxışdan sonra davam etdirilə bilər.
 • Ağrı hissiyyatının qarşısını almaq məqsədilə ağrıkəsici tabletlər qəbul etmək olar. Ağrıkəsicini həkim təyin edir.

Kolposkopiyanın vaxtını həkim təyin edir.

Kolposkopik baxış necə aparılır

Kolposkopiya – yaxşılaşdırılmış vizualizasiya ilə aparılan adi ginekoloji baxışdır. O, tam kontaktsız üsulla, mikroskopu və işıqlanma sistemi olan müasir aparatla aparılır. Müasir dövrdə o çox geniş yayılmışdır.

Diqqət! Kolposkopik müayinə – Avropada qızıl standart sayılır!

Qurğu xüsusi ştativə bərkidilərək uşaqlıq yoluna salınır. Sonra, həkim-ginekoloq, mikroskopun köməyilə uşaqlıq yolu toxumalarına böyüdücü şüşə altında baxır, hansı ki, ən kiçik belə dəyişiklikləri görməyə imkan verir. Ginekoloqa aparatın işıqlanma sistemi də kömək edir. O, işıq mənbəyinin istiqamətini dəyışməklə, uşaqlıq yolundakı dəyişikliklərə müxtəlif rakurslardan baxa bilər.

Adətən kolposkopiya zamanı uşalıq boynu və vulvaya ətraflı baxış aparılır. Selikli qişaya yaxşı baxmaq üçün, ginekoloq əvvəlcə ifrazatı pambıq tamponla götürür. Sonra, ifrazatın qarşısını almaq üçün, uşaqlıq boynu səthinə 3%-li sirkə turşusu çəkilir. Əgər bu cür hazırlıq aparılmazsa, təəssüf ki, dəqiq nəticə almaq da mümkün olmaz. Bundan qorxmaq lazım deyil – qadın yalnız uşaqlıq yolunda yüngül göynəmə hiss edə bilər.

Kolposkopla müayinə nə göstərəcək

Əvvəl deyildiyi kimi, kolposkop həkimə uşaqlıq yolunun daxili – selikli qişasında olan ən kiçik dəyişiklikləri belə görməyə imkan verir, deməli o istənilən xəstəliyi başlanğıc mərhələlərdə aşkarlamaq imkanına malikdir.

 • Kolposkopla ən tez-tez aşkarlanan xəstəlik – uşaqlıq boynu eroziyasıdır. Eroziyanın xarakter əlamətləri – qeyri-bərabər rənglənmə, epitel qatının pozulması, qanama və sairədir.
 • Kolposkopiya ilə aşkarlanan digər xəstəlik – ektopiyadır. Ektopiya zamanı həkim epitelin forma və rəngində daha çox dəyişiklilər görür. Bu şişönü vəziyyətdir.
 • Kolposkopla asan aşkarlanan patologiyalardan biri də – poliplərdi. Onlar müxtəlif forma və ölçülü çıxıntılardı. Poliplər təhlükəlidir və tez böyüyə bilir, ona görə də onları çıxarırlar.
 • Uşaqlıq yolu divarını tutan papillomalar da az təhlükəli deyil. Bu törəmələr xərçəngə çevrilə bilər. Papillomaları asan təyin etmək olur, onlara 3%-li sirkə məhlulu çəkdikdə – ağarır.
 • Kolposkopiya zamanı həkim uşaqlıq yolunun daxili qişasının qalınlaşmasını görə bilər, hansı ki, leykoplakiyanın olmasını göstərir. Bu patologiyanı vaxtında müalicə etmədikdə, uşaqlıq boynunda şişə çevrilə bilər.

Kolposkopiya ilə aşkarlanan ən təhlükəli xəstəlik – uşaqlıq boynu xərçəngidir. Bu zaman mütləq qaydada biopsiya götürülməlidir.

Koploskopiyanın fəsadları

Adətən kolposkopiyanın fəsadları olmur. Bu prsosedurdan sonra azacıq qanlı ifrazat normal sayılır.

Nadir hallarda qan çox ola bilər. Belə halda təcili ginekoloqa müraciət etmək lazımdır. Yeni başlayan iltihabın daha bir əlaməti – qarnın aşağısında güclü kəsici ağrılardı.

Kolposkopik müayinə haqqlnda daha ətraflı bu məqaləmizdə oxuya bilərsiniz.

Biopsiya götürülməsi

Ginekologiyada ən vacib müayinə metodlarından biri – biopsiyadır. Ginekoloji baxış zamanı biopsiya mütləq deyil və yalnız həkim təyinatı ilə aparılır. Onun məqsədi xərçəng diaqnozunu inkar və ya təsdiq etməkdir. Əgər ginekoloq biopsiya təyin etmişsə, qorxuya düşmək lazım deyil – adətən müayinə zamanı, şişkinliyin iltihabi dəyişikliklərlə əlaqədar olduğu bilinir.

Biopsiyaya hazırlıq və aparılması

Müayinə xüsusi hazırlıq tələb eləmir və qadının daxili cinsiyyət orqanlarından biomaterialın götürülməsinə deyilir. Biopsiya ilə aparılan ginekoloji baxış ağrısızdır və 20 dəqiqədən çox çəkmir. Götürülmüş material laboratoriyada mikroskop altında müayinə olunur. Onun nəticəsi 2 həftədən sonra bəlli olur.

Ümumiyyətlə biopsiyanın 13 müxtəlif növü vardır, ginekologiyada onlardan yalnız 4-ü istifadə edilir. Çünki qadınların ginekoloji müayinəsi zamanı bu metodlar daha indormativ və dəqiqdir:

 • insizion tip – daxili üzvlərdən skalpellə kəsilib götürülür;
 • hədəf tip – kolposkopiya və ya histeroskopiya zamanı yalnız dəyişilmiş toxumalardan götürülür;
 • aspirasion tip – müayinə üçün material aspirasion üsulla – vakuum sovrulma ilə alınır;
 • laporoskopik tip – müayinə materialı laparoskopiya zamanı, məsələn, yumurtalıqlardan götürülür.

Biopsiyadan qabaq qan və sidik analizi vermək lazımdır ki, mümkün fəsadların qarşısı alınsın.

Biopsiyaya əksgöstərişlər və onun fəsadları

Steril şəraitdə aparılmış biopsiya təhlükəsizdir. Amma onun da əksgöstərişləri var. Biopsiyanı aşağıdakı hallarda etmək olmaz:

 • qanın laxtalanma pozğunluğu;
 • daxili qanaxma;
 • tətbiq olunan preparatlara – anestetiklərə, antiseptiklərə və s. allergiya olduqda.

Biopsiyadan sonra qarnın aşağısında zəif ağrı ola bilər. Amma, ağrının xarakteri dartıcı olmalıdır. Qanaxma ilə müşayiət olunan güclü kəsici ağrılar olarsa, pasient təcili şəkildə ginekoloqa müraciət etməlidir.

Bir neçə gün güclü fiziki gərginlikdən və cinsi yaxınlıqdan qaçmaq lazımdır. Əgər qadın orqanizmində bu prosedurdan sonra heç bir dəyişiklik olmasa da belə, bu o demək deyil ki, ginekoloqla əlaqəni itirmək lazımdır.

Xülasə...

Gördüyünüz kimi, ginekoloqda hətta minimal dərəcədə aparılan müayinə də qadın sağlamlığı barədə çox geniş məlumat verə bilər!

Həmçinin oxuyun:

 

Ginekoloqa sual ver

Bizim qiymətlərimiz

Hamiləliyin hesablanması

Cinsin hesablanması

Populyar məqalələr

17 iyun 2024
Doğuşönü və ya prenatal skrininqə laborator və ultrasəs müayinələri daxildir. Bu müayinələrin məqsəd...
221 Baxış
20 iyun 2024
Prenatal diaqnostika — bətndaxili dövrdə patologiyaları aşkar etmək üçün istifadə edilən üsulların c...
85 Baxış

Konsultasiya üçün
qəbula yazılın

*Adınızı və telefon nömrənizi mütləq yazın

Qəbula yazıl

Əməliyyat uğurla başa çatdı. 20 dəqiqə müddətində sizinlə əlaqə saxlayacağıq.

Diqqət!

Saytda verilən məlumatlar yalnız informasion xarakter daşıyır. Özbaşına müalicə sizin sağlamlığınıza ziyan vura bilər! Hər bir məsələ barəsində öz müalicə həkiminizlə əlaqə saxlayın.