Hər gün 9:00-dan 16:00-dək
Bazar günü işləmirik

Bizim məsləhətlərlə

Sağlam olun

Qadınlarda vaginal axıntı (VİDEO)

FOTO: Qadınlarda vaginal axıntı FOTO: Qadınlarda vaginal axıntı

Qadınların bəziləri uşaqlıq yolu ifrazatının səbəbini başa düşmür və şəxsi gigiyena ilə ondan qurtulmağa çalışırlar. Amma axıntı – selikli qişaların təbii şirəsidir və orqanizmin digər mayeləri kimi (qan, tüpürcək, mədə şirəsi), onun da unikal funksiyaları var. Onun olmaması, xarakterinin dəyişməsi patologiyadan xəbər verə bilər.

Patoloji və normal ifrazatı bir-birindən ayırmaq lazımdır. Onların təbiəti barədə qadını ginekoloq başa salmalıdır, amma, pasientdən öz orqanizminə diqqətlə yanaşma və normanı patolojidən fərqləndirməyi bacarmaq tələb olunur. Axıntının hansının normal, hansının patoloji olduğunu bilmək üçün, ifrazatla müşayiət olunan geniş yayılmış xəstəliklər barədə bilmək lazımdır.

Uşaqlıq yolundan normal və patoloji axıntının səbəbləri

İlk növbədə normal axıntılar barədə danışmaq daha asan olar:

 • Selikli şəffaf axıntı, ola bilər çox olsun, ovulyasiyadan qabaq yaranır.
 • Krem və ya kiselşəkilli çoxlu ifrazat menstrual tsiklin birinci yarısı üçün təbiidir.
 • Krem və ya kiselşəkilli ifrazat, lakin az miqdarda menstrual tsiklin ikinci yarısı üçün xarakterdi.
 • Ağ və ya şəffaf, duru xarakterli ifrazat cinsi əlaqədən sonra bir müddət ola bilər.
 • Azacıq qanlı ifrazat ovulyasiyadan qabaq olur.
 • Qəhvəyi ifrazat – hormonal kontraseptivlərin qəbul olunmasının ilk həftəsi normaldır.
 • Hamiləlik zamanı iysiz ağ axıntı, hansı ki, arta bilər, bütün hamiləlik dövründə qala bilər.

Əksər normal axıntıların menstrual tsikl ərzində xarakteri dəyişə bilər, amma xoşagəlməz qoxu olmamalıdır. Bu cür ifrazatın olması yaşlı qadınlarda normaldır. Bəzi xəstəliklər zamanı normal axıntının xarakteri dəyişir.

Ifrazatın rənginin dəyişməsi ən çox aşağıdakı səbəblərdən olur:

Bu vəziyyətlərin hər birində ifrazatın rəngi və qatılığı, iyi və digər xüsusiyyətləri dəyişə bilər.

Yaşıl axıntı

Yaşıl axıntı patoloji tipə aiddir, çünki, həm cinsi yolla keçən xəstəliklərin, həm də iltihabi proseslərin əlaməti olub, leykositlərin çoxlu miqdarda vaginal şirəyə çıxmasından irəli gəlir.

Yaşılı və ya sarımtıl-yaşılı ifrazatın ən çox rast gəlinən səbəblərinə aiddir:

 • Bakterial vaginozlar – bakteriyalar tərəfindən törədilən infeksion-iltihabi proses. Onun yaranma səbəbi həm cinsi partnyordan yoluxma, həm də adi stress və ya hamiləliyin başlanması ola bilər. Cinsiyyət orqanları nahiyəsində qaşıntı və göynəmə ilə müşayiət oluna bilər.
 • Trixomoniaz – yaşıl axıntı bu təhlükəli xəstəliyin yeganə əlaməti ola bilər. Onun təsdiqlənməsi üçün xüsusi testlərdən keçmək lazımdır, ona görə də yaşıl ifrazat həkimə getmək üçün ciddi səbəbdir.
 • Kandidoz – bəzən yaşılımtıl və ya kəsmiyəbənzər ifrazatla müşayiət olunur.
 • Hamiləlik – yaşıl axıntı hamiləliyin lap başlanğıcında hormonal fonun dəyişməsi səbəbindən ola bilər. Baxmayaraq ki, bu normal fizioloji prosesdir, onun fonunda gizli infeksiyalar aktivləşə bilər, hansı ki, ginekoloqun konsultasiyasını tələb edir.
 • Qonoreya – çox təhlükəli xəstəlik olub, mütləq ginekoloqun konsultasiyasını tələb edir.
 • İltihabi proses – bu zaman ifrazat sarımtıl-yaşılı rəng alır.

Ifrazatın yaşıl rəngdə olması – yarı normal, yarı xəstəlik əlamətidir. Bu rəngli axıntı qadın orqanizmində dəyişikliklərdən xəbər verir və buna ciddi yanaşmağı tələb edir.

Sarı rəngli axıntı

Sarı ifrazatı norma saymaq olar, əgər, onun miqdarı az və qoxusu olmazsa. Orqanizmdə həm normal, həm də patoloji xarakterli bir çox dəyişikliklər bu cür ifrazat verə bilər. Sarı rəngli axıntı yalnız aşağıdakı hallarda normal hesab edilə bilər:

 • Miqdarı gündə bir çay qaşığından artıq olmur.
 • Heç bir qoxusu yoxdur.
 • Çaları parlaq deyil.
 • Ifrazat duru, laxtasız və bərabər konsistensiyalıdır.

Digər hallarda sarı ifrazat həm norma, həm də patologiya əlaməti ola bilər. Bu cür ifrazatın əsas səbəblərinə aiddir:

 • Təzə doğuş. Doğuşdan sonra 6-8 həftə müddətində qadında sarı ifrazat ola bilər, hansı ki, elə bir diskomfort vermir. Zahılıq dövrü üçün bu normaldır, lakin qadın orqanizmi zəiflədiyi üçün, həmişə infeksiyalaşma təhlükəsi var. Buna görə də, əgər axıntı qadını narahat edirsə, mütləq ginekoloqa konsultasiya üçün müraciət etmək lazımdır.
 • Adneksit – uşaqlıq artımlarının iltihabı.
 • Salpingit – yalnız uşaqlıq borularının iltihabı.
 • Vaginit – uşaqlıq yolunun selikli qişasının iltihabı, hansı ki, əlavə olaraq, cinsi əlaqə zamanı ağrı və qaşınma ilə müşayiət olunur.
 • Qonoreya, xlamidioz və trixomoniaz – zöhrəvi xəstəliklər olub, çox vaxt sarımtıl-yaşılı ifrazatla müşayiət olunur, hansı ki, iltihabi prosesdən xəbər verir. Bu xəstəliklərin vacib əlamətlərindən biri də, kəskin çürümüş balıq iyinin olmasıdır.

Bu səbəblərin hər biri həkimin yoxlamasını və uyğun müalicə tələb edir. Sarı rəngli qeyri-adi axıntı əmələ gəldikdə təcili klinikaya müraciət edib, analizlər vermək lazımdır.

Ağ axıntı

Ağ rəngli axıntı normada bütün qadınlarda olur. Çox vaxt onun miqdarı menstruasiyadan qabaq və ya sonra və hamiləlik vaxtı artır. Belə ifrazatın miqdarı çox deyilsə, konsistensiyası homogendirsə və heç bir iyi yoxdursa – qadını narahat etməməlidir. Digər hallarda ağ axıntı cinsi yolla keçən xəstəliklər, göbələk infeksiyası və iltihabın əlamətidir. Ağ axıntının əsas səbəbləri bunlardı:

 • Vaginit – uşaqlıq yolunun selikli qişasının iltihabı
 • Adneksit – uşaqlıq artımlarının iltihabı
 • Şəxsi gigiyena vasitələrinin düzgün seçilməməsi
 • Uşaqlıq yolu divarının sallanması
 • Kandidoz
 • Uzun müddət ərzində hormonal preparatların qəbulu
 • Sprinsevasiyanın vaginal floranı yuyan növləri
 • Azhərəkətli həyat tərzi
 • Şəxsi gigiyena qaydalarının pozulması.

Ovulyasiyadan qabaq ağ ifrazatın miqdarı arta bilər, ona görə də bu dövrdə onun olmamasını xəstəliklə əlaqələndirmək çox çətindir. Əgər axıntı tsiklin digər dövrlərində artırsa və ya qeyr-adi simptomlarla müşayiət olunursa, ginekoloqda konsultasiya olunmaq lazımdır.

Qanlı axıntı

Qanlı ifrazat ən təhlükəlisidir və bir çox xəstəliklərin əlaməti ola bilər. Belə ifrazat qadının diqqətini o vaxt çəkməlidir ki, miqdarı çox olsun və digər simptomlar – ağrı, qaşınma və göynəmə ilə müşayiət olunsun. Bu cür axıntının səbəbləri aşağıdakılardır:

Nəzərə alsaq ki, sadalanan xəstəliklər demək olar ki hamısı qadının sağlamlığı və həyatı üçün çox ciddi təhlükə törədə bilər, belə ifrazat olan kimi, dərhal həkimə müraciət etmək lazımdır. Amma, qanlı ifrazat həmişə ağır xəstəliyin olması demək deyil. Bəzi hallarda başqa yüngül pozğunluqlar da ola bilər:

 • Cinsiyyət orqanlarında poliplər, kiçik yaralar, ziyillər.
 • Cinsiyyət orqanlarında infeksiya.
 • Uşaqlıq yolunun selikli qişasının çox quru olması cinsi əlaqədən sonra qanlı ifrazat verə bilər. Əsas da bu menopauzaya yaxınlaşan qadınlarda olur.
 • Abortdan sonrakı fəəsadlar.
 • Uyğun olmayan hormonal kontraseptivlərin qəbulu.
 • Menopauzanın başlaması – bu dövrdə hərdən bir az miqdarda qanlı ifrazatın olması norma sayılır.

Bu səbəblərin hər biri ginekoloqun baxışı və diaqnoz qoymaq üçün analizlər verməyi tələb edir. Yalnız xəstəlik və ya patologiya aşkarlandıqdan sonra, həkim müalicə yaza bilər.

Qara axıntı

Qara axıntı qanlı ifrazatın bir növüdür, hansı ki, rəngi çox tünd olur, ifrazat özü isə qatı və heterogen konsistensiyada olur. Belə ifrazat da həm normal, həm də patoloji ola bilər. Qara rəngli ifrazat aşağıdakı patologiyaların əlaməti ola bilər:

 • Metabolizm və endokrin sistemin funksiyalarının pozulması
 • Çəkinin qəflətən dəyişməsi – həm piylənmə, həm də piy toxumasının itirilməsi
 • Uzun müddət davam edən iltihabi və infeksion proseslər
 • Kimyaterapiyanın nəticələri
 • Stresslər
 • Müxtəlif səbəblərdən yaranan hormonal disbalans
 • Endometrioz
 • Endometriumun hiperplaziyası
 • Düzgün seçilməyən kontraseptivlər və ya onların qəflətən dayandırılması
 • Cinsiyyət orqanlarında poliplər
 • Bəzi sistem xəstəlikləri.

Qara axıntının səbəblərini araşdırmaq üçün həkimə müraciət etmək lazımdır. Səbəblər çox müxtəlifdir, buna görə də, konkret diaqnozu yalnız mütəxəssis qoya bilər.

İyli axıntı

Cinsiyyət orqanları xəstəliklərinin əlamətlərinə təkcə ifrazatın rəngi deyil, həm də qoxusu və miqdarı aiddir. Normada vaginal ifrazatın iyi ya olmur, ya da zəif-turş xarakterdə olur. Əgər xoşagəlməz qoxu əmələ gələrsə, məsələn, çürümüş balıq və ya südturşusu məhsullarını iyi, bu zöhrəvi və ya iltihabi-infeksion xəstəliklərin əlamətidir.

Əksər hallarda axıntının iyi aşağıdakı xəstəliklərdən və ya vəziyyətlərdən xəbər verir:

 • Mikroorqanizmlər səbəbindən baş verən iltihab. Bu halda ifrazatın miqdarı lap çox olur.
 • Orqanizmdə maddələr mübadiləsinin müxtəlif səbəblərdən pozulması.
 • Müəyyən səbəblərdən orqanizmdə hormonal balansın pozulması.
 • Uzun müddətli antibakterial müalicənin nəticəsi.
 • Cinsiyyət orqanlarının intim gigiyenasının pozulması.
 • Hamiləliyin olması.
 • Vaginal floranın yuyulması ilə nəticələnən uzun müddətli sprinsevasiya.
 • Cinsiyyət orqanlarının onkoloji xəstəlikləri.
 • Keçirilmiş kimyaterapiyanın nəticələri.
 • Kandidozun olması.
 • Bakterial vaginozun inkişafı.
 • Qonoreya.
 • Xlamidioz.
 • Trixomoniaz.

Bunlar qoxulu vaginal ifrazat törədən xəstəliklərin hələ hamısı deyil. Sadalananlar ən çox rast gəlinənlərdir. İstənilən halda, pis qoxulu ifrazat zamanı ginekoloqa müraciət etmək – ən doğru hərəkətdir. Bu dəyişikliklərin səbəbləri nə qədər tez aşkarlanarsa, o qədər də ondan tez can qurtarmaq olar.

Axıntının müalicəsi

İstənilən axıntının müalicəsi bir neçə faktordan asılıdır – onların səbəblərindən, xəstəliyin tipindən, menstrual tsiklin dövründən və s. Müalicənin düzgün getməsi üçün, axıntının səbəbini araşdırmağa yönəldilmiş diaqnostika aparılır. Bunlara aiddir:

 • sitoloji analiz;
 • cinsi infeksiyalara görə yaxma;
 • axıntının xarakterindən asılı olaraq qanın analizi;
 • əkilmə analizi;
 • PZR;
 • pH-metriya – uşaqlıq yolu turşuluğunun öyrənilməsi;
 • götürülmüş analizlərin mikroskopik tədqiqi.

Lazım gəldikdə həkim digər müayinə üsulları da təyin edə bilər, lakin, əksər xəstəliklər üçün bir neçə test kifayət edir. Həkim dəqiq diaqnoz qoyduqdan sonra müalicə başlayır, çünki bu məqsədlə spesifik təsirli preparatlar qrupu istifadə edilir. Zöhrəvi xəstəliklər üçün bu bir qrup, iltihabi proseslər üçün isə – başqadır. Həmçinin müəyyən xəstəliklərdə əlavə müayinə üsulları, cərrahi müdaxilə və ya konservativ terapiya tələb oluna bilər. Buna görə də, həkimin təyin etdiyi dərmanları onun icazəsi olmadan analoqları ilə dəyişmək olmaz.

Geniş yayılmış xəstəliklər və onların müalicəsi:

 • Trixomoniaz – Ornidazol, Metronidazol, Nimorazol, Tinidazol kimi preparatlar təyin olunur.
 • Bakterial vaginoz – Klindamisin, Metronidazol (gel və ya tablet şəklində), Ornisid forte təyin olunur.
 • Kandidoz – göbələkəleyhinə preparatlar, Klotrimazol (vaginal tablet və ya krem formasında), İrunin, Orunqal, İzokonazol, Flukonazol, Mikomaks, Flukostat istifadə edilir.

Bunlar xüsusi profilli ən çox yazılan preparatlardı, hansı ki, zöhrəvi və göbələk xəstəliklərinin müalicəsində istifadə edilir, amma konkret dərman vasitəsini həkim baxdıqdan və müayinələr apardıqdan sonra təyin edir. Özünümüalicə – təhlükəli və effektsizdir, buna görə də mütəxəssislərin məsləhətlərinə həmişə qulad asmalı və hər-hansı preparat qəbul etməzdən öncə, həkimlə konsultasiya edilməlidir.

Aybaşıdan qabaq və sonra axıntı

Menstruasiyanın ikinci yarısında və aybaşıdan qabaq çoxlu miqdarda şəffaf və iysiz ifrazatın olması normal vəziyyətdir, çünki, orqanizm aybaşının yaxınlaşmasına bu cür reaksiya verir. Həmçinin aybaşıdan iki gün əvvəl az miqdarda qəhvəyi rəngli ifrazatın olması da patologiya əlaməti deyil. Amma, əgər aybaşıya hələ iki gündən çox qalıbsa, belə ifrazat cinsiyyət orqanlarının bəzi xəstəliklərindən xəbər verə bilər.

Eynilə deyilənlər aybaşıdan sonrakı ifrazata da aiddir. İki gündən çox qalan qəhvəyi axıntı da aşağıdakı patologiyalardan xəbər verir:

Aybaşıya qədər ifrazat həmçinin birləşdirici toxumanın sistem xəstəliklərində ola bilər, hansı ki, nəinki cinsiyyət orqanlarında, həm də digər sistemlərdəki dəyişikliklərlə özünü göstərə bilir. Onların arasında hematoloji pozğunluqlar və adenomioz ola bilər.

Əgər belə ifrazat qadını dəfələrlə narahat edirsə və digər simptomlar – xarici cinsiyyət orqanları nahiyəsində ağrı, qaşınma, göynəmə ilə müşayiət olunursa, menstrual tsikl ərzində axıntının iyi və miqdarı dəyişirsə – mütləq qaydada həkimə müraciət etmək lazımdır ki, müayinə aparıb lazımi müalicə təyin etsin.

Cinsi əlaqə zamanı axıntı

Cinsi əlaqə zamanı və ondan dərhal sonra axıntının xarakteri dəyişir, hansı ki, tez-tez qadına narahatlıq verir. Normada ifrazat qatı xarakter ala bilər, onun miqdarı cinsi əlaqə zamanı və ondan sonra artır. Əgər axıntı ağ rəng alarsa və qoxusu olmazsa – bu, norma variantı sayılır, çünki bu cür köhnə, işlənmiş yağlı ifrazat görsənir. Onun qadın orqanizmində olması nəinki təbiidir, hətta lazımlıdır. Belə ifrazatın olmaması uşaqlıq divarının quruluğundan xəbər verir, hansı ki, patologiya hesab edilir.

Amma bəzən cinsi əlaqə zamanı və ondan sonra tünd və ya qanlı axıntı olur, hansı ki, bəzi xəstəlik və pozğunluqların əlaməti ola bilər:

 • Uşaqlıq yolunun mexaniki zədələnməsi – çox intensiv cinsi aktdan sonra müşahidə oluna bilər, axıntı çoxdur, uşaqlıq yolunda ağrı ilə müşayiət olunur.
 • Zöhrəvi xəstəliklər – xlamidiozda cinsi əlaqədən sonra belə axıntı tez-tez olur, çünki mikroorqanizmlər selikli qişanı zədələyir və onu xarici təsirlərə həssas edir.
 • Cinsiyyət orqanlarında iltihabi proses.
 • Servikal kanalın polipi.
 • Uşaqlıq boynu xərçəngi – cinsi əlaqə zamanı qanlı ifrazat çox vaxt bu xəstəliyin yeganə əlaməti olur, ona görə də belə axıntını görən kimi, dərhal həkimə müraciət etmək lazımdır.

Əgər belə axıntı narahat edir və digər simptomlarla müşayiət edilirsə, problemin səbəbini araşdırmaq üçün qadın ginekoloqla konsultasiya etməlidir.

Qız uşaqlarında axıntı

Qadınlarda normada rast gəlinən axıntı, qızlarda iltihabi proses və ya vulvovaginitin olmasından xəbər verir. Bu xəstəlik böyüklərdə nadir hallarda rast gəlinir, çünki uşaqlıq yolu ifrazatı kokk florası üçün çox turşdur, ancaq qızlarda təbii müdafiə sistemi hələ tam inkişaf etmədiyindən onlarda mümkündür.

Qızlarda cinsi yetkinlik dövrünə qədər olan güclü ifrazat, aşağıdakı səbəblərdən ola bilər:

 • Bakterial vulvovaginit – onun əlamətlərinə xarici cinsiyyət orqanlarının hiperemiyası, irinciklər və irinli ifrazat aiddir.
 • Enterobioz – xarici cinsiyyət orqanları nahiyəsində qurd invaziyası.
 • Ekssudativ diatez – bu xəstəlik çox vaxt cinsiyyət orqanlarının quruluq və hiperemiyasını törədir.
 • Kandidoz – göbələk infeksiyası, hansı ki, stress və immun sisteminin fəaliyyətinin pozulması nəticəsində yaranır.
 • Uşaqlıq yolunun yad cisimləri – uşaq yaşlarında rast gəlinir. Körpələr bilmədən özlərinə travma yetirə bilər – yad cismi buruna və qulağa soxurlar – bu bütün valideynlərə bəllidir, ancaq onlar bunu cinsiyyət üzvləri ilə də edə bilər.
 • Trixomoniaz – yaşılı axıntının olması bu xəstəlikdən xəbər verir. O, bəzən məişət yolu ilə ötürülür, amma praktik olaraq həmişə anadan yenidoğulmuş körpəyə keçirilir.
 • Xlamidioz, herpes və ya mikoplazmozla yoluxma – bətndaxili inkişaf dövründə, doğuş vaxtı və sonralar – böyüklərdən məişət yolu ilə ötürülməsi mümkündür.
 • Gigiyena vasitələri və ya alt paltarlarına allergik reaksiya.

Səbəbindən asılı olmayaraq qız uşaqlarında axıntı yaranan kimi, həkimə müraciət etmək lazımdır, çünki bu həmişə patologiya əlamətidir.

Doğuşdan əvvəl və sonra axıntı

Hamiləlik qadın orqanizmində çox şeyi dəyişir, ona görə də hər-hansı bir ifrazatın səbəbi haqqında yalnız ginekoloqun baxışından sonra danışmaq olar. Amma doğuşdan qabaq yaranan axıntının bir sıra məlum səbəbləri var:

 • 37-38-ci həftələrdə və həmçinin ginekoloqun baxışından dərhal sonra qəhvəyi rəngli axıntı normaldır, çünki, bu dövrdə döl artıq yetişib və uşaqlıq doğuşa hazırlaşır.
 • Çoxlu miqdarda selikli ifrazat, tıxacın çıxmasından xəbər verir. Bəzən ifrazatda qan izləri ola bilər, amma əgər qadın bu zaman diskomfort hiss etmirsə, bu da normal sayılır.
 • Kandidozun olması – ifrazat qatı, ağ rəngli və kəsmiyəbənzər konsistensiyalı olur. Doğuşdan qabaq mütləq həkimdə yoxlanmaq və vaxtında müalicəyə başlamaq lazımdır, çünki doğuş vaxtı törədici uşağa keçə bilər.
 • Ciftin qopması – doğuşa yaxın dövrlərdə diaqnostika olunur və vaxtında tədbir görülməzsə, çox təhlükəli ola bilər. Çoxlu qanlı ifrazatda təcili həkimə müraciət etmək lazımdır.
 • Şəffaf duru axıntı – dölyanı mayenin axması əlamətidir, hansı ki, doğuşdan qabaq təhlükəli ola bilər və həkimə müraciət tələb edir.
 • Dölün hipoksiyası – yaşıl və ya sarı ifrazat. Bu cür axıntı bəzi zöhrəvi xəstəliklərə yoluxduqda da ola bilər, ona görə, mütləq ginekoloqda yoxlanma tələb edir.

Bu səbəblərin əksəriyyəti qadın həkimə müraciət etdikdə, tez bir zamanda aradan qaldırılır. Buna görə də hamiləlik zamanı və doğuşdan öncə yaranan qeyri-adi ifrazat, həkimə getmək üçün ciddi səbəbdir.

Abortdan sonra axıntı

Medikamentoz abortdan sonra həm tünd, həm də qanlı ifrazat ola bilər, bu istifadə edilən dərmanın təsirindəndir, hansı ki, süni açılış törədir. Amma, cərrahi abortdan sonrakı axıntı infeksiya və ya qalıq əlaməti ola bilər. Abortdan sonra yaranan axıntının səbəbləri aşağıdakılardır:

 • Qanın normal laxtalanması – abortdan sonra 10 gün ərzində qəhvəyi rəngli ifrazat olur.
 • Poliplər – açıq-qəhvəyi ifrazat, cinsi əlaqə zamanı ağrı ilə müşayiət olunur.
 • Endometrioz – çox vaxt abortun fəsadı kimi əmələ gələn xəstəlikdir.
 • Endometrit – menstrual tsikl bərpa olunduqda yaranan ağrı əgər diskomfort yaratmırsa, normal hesab edilir, əks halda ginekoloji baxış tələb edir, çünki endometrit sonralar endometrioza çevrilə bilər.
 • Müxtəlif mənşəli bakterial infeksiyalar – onların əlaməti yaşıl, bəzən isə – sarımtıl axıntıdır.
 • Zöhrəvi xəstəliklər – xlamidioz, trixomoniaz və cinsi yolla ötürülən digər xəstəliklər abortdan sonra sarı və ya yaşıl axıntının miqdarını artıra bilər.

Bütün bunlar həkimin yanında müayinə və uyğun müalicə tələb edir. Ona görə də, abortdan sonra qeyri-adi ifrazat yarandıqda, analizlər verib diaqnozu dəqiqləşdirmək üçün, mütləq qaydada mütəxəssisə müraciət etmək lazımdır.

Videomaterial

Növzu barədə youtube kanalımızda yerləşdirilmiş videoçarxa baxa bilərsiniz:

Həmçinin oxuyun:

 

Ginekoloqa sual ver

Bizim qiymətlərimiz

Hamiləliyin hesablanması

Cinsin hesablanması

Konsultasiya üçün
qəbula yazılın

*Adınızı və telefon nömrənizi mütləq yazın

Qəbula yazıl

Əməliyyat uğurla başa çatdı. 20 dəqiqə müddətində sizinlə əlaqə saxlayacağıq.

Diqqət!

Saytda verilən məlumatlar yalnız informasion xarakter daşıyır. Özbaşına müalicə sizin sağlamlığınıza ziyan vura bilər! Hər bir məsələ barəsində öz müalicə həkiminizlə əlaqə saxlayın.

*Adınızı və telefon nömrənizi mütləq yazın

Mesaj göndərildi

Mesajınız uğurla göndərildi. 20 dəqiqə ərzində sizinlə əlaqə saxlayacağıq.